CƠ CẤU TỔ CHỨC


*Ban Giám Đốc
 
* Nghệ Sỹ Diễn Viên, Cán bộ công nhân viên Nhà hát (Tính từ thời điểm 1/7/2012)
   
  
  
  
 
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
 
 
*Hội đồng Nghệ thuật hiện nay
- NSƯT Trần Ngọc Tuấn - Giám Đốc - Chỉ đạo nghệ thuật
- NSƯT Phan Quang- Thường trực Hội đồng
- NSƯT Huỳnh Thị Minh Hải (Email: haihtm@danang.gov.vn)
- NSƯT Nguyễn Ninh (Tel:0903 578 890 - Email: ninhn@danang.gov.vn)
- NS Tô Kỳ (Tel:0905 362 206 - Email: kytv@danang.gov.vn)
- Biên đạo múa Phan Thị Huê 
- Họa sỹ Trần Hồng Anh
* Lãnh đạo đoàn và nhà hát Tuồng qua các thời kỳ
- Trưởng Đoàn
Hoàng Minh Hiệp (Trần Bình)              : Trưởng đoàn từ năm 1967 đến 1969
Phan Nghiêm                                        : Trưởng đoàn từ năm 1969 đến 1970
Trần Ngọc Tư (NSƯT)                         : Trưởng đoàn từ năm 1973 đến 1974
Lưu Trường Giang                               : Trưởng đoàn từ năm 1973 đến 1974
Lê Quang Ngạch                                  : Trưởng đoàn từ năm 1974 đến 1981
Nguyễn Minh Ánh                                 : Trưởng đoàn từ năm 1982 đến 1985
Trần Thập                                              : Trưởng đoàn từ năm 1985 đến 1989
Trần Đình Sanh (NSND)                      : Trưởng đoàn- Giám đốc từ năm 1989
Trần Ngọc Tuấn (NSƯT)                     : Phó Giám đốc phụ trách từ năm 2010
- Phó Đoàn
Phan Tân                                              : Phó trưởng đoàn từ năm 1973 đến 1974
Hồ Hữu Có                                           : Phó trưởng đoàn từ năm 1974 đến 1979
ChuThị Minh Thịnh                               : Phó trưởng đoàn từ năm 1976 đến 1982
Ngô Ngọc Quang                                 : Phó trưởng đoàn từ năm 1984 đến 1985
Hồ Xuân Diệu                                       : Phó trưởng đoàn từ năm 1985 đến 1990
Lê Huỳnh Tiến                                       : Phó trưởng đoàn từ năm 1985 đến 1989
Lê Văn Phú (Nhạc Sĩ)                          : Phó giám đốc từ năm 1993
Lê Thị Hương Trà                                : Phó giám đốc từ năm 2010 
*Lãnh đạo Đoàn Tuồng Liên Khu V qua các thời kỳ 
Giáo sư- tác giả Hoàng Châu Ký:
- Nguyên phụ trách đoàn tuồng Liên Khu V, nguyên giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Sân khấu Việt Nam
NSND Nguyễn Lai:
- Nguyên trưởng đoàn Tuồng Liên khu V
Hồ Đắc Bích:
- Nguyên trưởng đoàn Liên Khu V
NSND Ngô Thị Liễu:
- Nguyên Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam
Võ Dần:
- Nguyên trưởng đoàn Tuồng Liên khu V
Nguyễn Văn Bằng:
- Nhà nghiên cứu nghệ thuật
- Nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam, nguyên Trưởng đoàn Tuồng Liên Khu Vb
Nghệ sĩ Hồ Hữu Có:
- Nguyên Phó trưởng đoàn Tuồng Liên Khu Vb, nguyên phó trưởng đoàn tuồng QNĐN
Nghệ sĩ Lê Quang Ngạch:
- Nguyên trưởng đoàn tuồng Liên khu Vb, nguyên trưởng đoàn Tuồng QNĐN
Ông Cao Đình Chỉ:
- Nguyên trưởng đoàn Liên Khu V
NSND, Họa Sĩ Nguyễn Hồng
- Nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam. 
  • NHÀ HÁT TUỒNG NGUYỄN HIỂN DĨNH

    Nhà hát tuồng Nguyễn Hiễn Dĩnh tiền thân là Đoàn tuồng giải phóng Quảng Nam, được thành lập ngày 21 tháng 7 năm 1967 tại khu căn cứ kháng chiến của tỉnh. Sau 3 năm phục vụ tại chiến trường, do y êu cầu phát triển nghệ thuật đảm bảo phục vụ lâu dài, tháng 8 năm 1970, 14 anh chị của đoàn được chọn ra Bắc đào tạo tại trường Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam (nay là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội )

  • DANH NHÂN NGUYỄN HIỂN DĨNH

    Nguyễn Hiển Dĩnh (1853-1926) còn gọi là cụ “Tuần An Quán” đỗ tú tài năm 18 tuổi, làm quan đến chức tuần vũ. Ông sinh tại An Quán huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông vừa là soạn giả đồng thời là thầy dạy nghệ thuật tuồng ở Quảng Nam.