CHÂU THƯƠNG CHẮP RÂU

Đào Phi Phụng là một trung thần bị gian thần hãm hại phải lưu lạc tha phương. Nghe tin Ngụy Vương mở hội khoa thi, Phi Phụng muốn xuống Trường An ứng thí để tìm cách cứu cha, cứu nước, nhưng lại sợ lộ diện sẽ bị gian thần hãm hại. Nhân đêm tối chàng vào ngủ trong miếu thờ Quan Công. Hiểu thông được hoàn cảnh của Đào Phi Phụng nên Quan Công sai Châu Thương lấy râu của mình chắp vào cằm cho Đào Phi Phụng để bộ râu dài ra, nhờ đó chàng đã qua mắt được gian thần xuống Trường An ứng thí. 

  • LÊ LAI ĐỔI ÁO

    Năm Mậu Tuất (1418), lúc vua Lý Thái Tổ mới dựng cờ khởi nghĩa vì tướng ít, quân thiếu nên khi bị giặc Minh bao vây thì rơi vào tình thế rất nguy kịch.

  • MẠNH LƯƠNG BẮT NGỰA

    Quan thầy của Mạnh Lương là Dương Lục Sứ bị vây hãm trên núi cao. Muốn cứu được quan thầy cần phải có một con ngựa tốt của Bát Vương Gia.