ĐÀO TAM XUÂN LOẠN TRÀO

Triệu Khuông Dẫn , Cao Hoài Đức , Trịnh Ân là ba anh em kết nghĩa tình như thủ túc. Nhưng khi đã trở thành vua Tống Thái Tổ vì quá đam mê tửu sắc đã nghe lời kẻ gian giết người em thứ 3 của mình là Trịnh Ân. Thật là lúc hoạn nạn cùng nhau sống chết , lúc hiển vinh đoạt nghĩa anh em.
Cao Hoài Đức Bắc phạt thành công về triều báo công chứng kiến huynh đệ bị giết liền rút gươm chém đầu Hàn Phụng.
Nơi quan ải, nữ tướng Đào Tam Xuân cùng một lúc nhận được tin cả chồng và con bị sát hại, nàng đã vội điều quân lấy máu đề cờ kéo binh mã về triều hỏi tội Tống Vương. Tống Thái Tổ hết sức ăn năn, hối hận nhận mọi tội lỗi về mình và xin Đào Tam Xuân mặc tình xử lý. Đào Tam Xuân ra lệnh giêt Hàn Tố Mai bó vải lăn đèn để tế chồng.

  • TAM NỮ ĐỒ VƯƠNG

    Nhân lúc nhà vua qua đời, Tên Thái sư Triệu Văn Hoán giã tâm chiếm đoạt ngai vàng. Hắn vu cáo Chánh hậu tư thông với tình nhân để kết tội và tiêu diệt bà.

  • SƠN HẬU

    “SƠN HẬU”: vở tuồng cổ Việt Nam, khuyết danh, ra đời khoảng nửa cuối thế kỉ 18, sau này được Đào Tấn chỉnh lí. Tích chuyện lấy trong sử sách Trung Quốc. Vua Tề già yếu, sắp qua đời, thái sư Tạ Thiên Lăng chiếm ngôi, hạ ngục thứ phi đang có mang.