LỘ ĐỊCH DÂNG GƯƠM (PHÓNG TÁC DỰA THEO TÁC PHẨM LECID CỦA CORNEILLE)

Tiểu thư Chi Manh và công tử Lộ Địch là đôi trai tài gái sắc, yêu thương nhau thắm thiết, họ đón chờ ngày nên vợ nên chồng. Bỗng dưng một biến cố xảy ra làm cho mối tình kia phút chốc đành tan vỡ bởi Ngô Mặc - cha của Chi Manh.
Khi Lộ Yết đem lễ vật sang định cầu hôn cho con mình, qua một lúc lời qua tiếng lại khích bác lẫn nhau, Ngô Mặc không kiềm chế được đã tát Lộ Yết một tát tai. Vì tuổi già sức yếu, Lộ Yết biết mình không đương cự nổi với Ngô Mặc, Lộ Yết đành ôm hận ra về. Khi biết tin Lộ Địch rất khổ tâm vì người làm nhục cha mình chính là cha của người mình yêu, chàng tìm đến thuyết phục nhưng Ngô Mặc không nghe còn rút gươm định giết Lộ Địch, để tự vệ chàng đành rút gươm chống đỡ. Trong một đường gươm vô tình vướng phải, Ngô Mặc đã tử thương tại núi Bạch Tùng. Được tin cha mình tử thương, Chi Manh vô cùng đau xót, nàng đành gạt lệ viết sớ tâu vua xin lấy đầu Lộ Địch để trả thù cho cha. Trong lúc nhà vua chưa biết nên xử thế nào thì giặc ngoại xâm lấn chiếm bờ cõi, tướng tài Ngô Mặc không may đã tử thương. Tình thế nước sôi lửa bỏng làm cả triều thần lúng túng. Chi Manh đã vì nghĩa lớn, tạm gác qua chuyện nhà. tâu vua đề nghị cho Lộ Địch cầm quân đi đánh giặc, Lộ Địch thắng trận trở về...Nhà vua đứng ra hòa giải và làm chủ hôn để hai trẻ được lấy nhau và sống hạnh phúc