LÝ PHỤNG ĐÌNH
Thiện Công là quan triều đình, góa vợ chỉ có duy nhất người con gái yêu là Loan Dung. Nhân buổi đi săn tại Đào Hoa Lãnh, Ông  gặp Lý Phụng đình một thanh niên tuấn tú và khỏe mạnh đang đánh nhau và giết được cọp dữ. Thiện Công đem lòng quý mến. Biết cha mẹ Lý Phụng Đình mất sớm và chàng là người tài đức nên Thiện Công đem về nuôi và cho ăn học tại.
Tại hồ sen phía nam gia trang của Thiện Công có con Yêu cá tu luyện ngàn năm sắp hóa rồng. Say mê trước nhan sắc của Loan Dung, Yêu cá giả làm Lý Phụng Đình để ve vãn nàng. Loan dung rất tức giận buộc cha phải trị tội Lý Phụng Đình.
Yêu cá bắt cóc Loan Dung nhưng Lý Phụng Đình đã kịp ra tay giết chết Yêu cá giải cứu, thực hư đã rõ, Loan Dung vì cảm kích tài đức đã kết duyên cùng Lý Phụng Đình. Khi phản thần Thái Lăng cướp ngôi vua, Thiện Công bị hạ ngục, Lý Phụng Đình đi tìm anh tài cứu nước, chàng thi đỗ Trạng nguyên lập kế cứu được Thiện Công, rồi cùng với nghĩa quân tiêu diệt phản tặc, giúp nhà vua khôi phục đất nước.
  • TAM NỮ ĐỒ VƯƠNG

    Nhân lúc nhà vua qua đời, Tên Thái sư Triệu Văn Hoán giã tâm chiếm đoạt ngai vàng. Hắn vu cáo Chánh hậu tư thông với tình nhân để kết tội và tiêu diệt bà.

  • ĐÀO TAM XUÂN LOẠN TRÀO

    Triệu Khuông Dẫn , Cao Hoài Đức , Trịnh Ân là ba anh em kết nghĩa tình như thủ túc. Nhưng khi đã trở thành vua Tống Thái Tổ vì quá đam mê tửu sắc đã nghe lời kẻ gian giết người em thứ 3 của mình là Trịnh Ân.