NGHÊU SÒ ỐC HẾN

Nghêu, Sò, Ốc, Hến là một vở Tuồng không có nhân vật chính diện. Các nhân vật trong vở đều mang tên những loại động vật như Nghêu, Sò, Ốc, Hến, điều đó đã chứng tỏ rằng tác giả đã sử dụng nhân cách hóa một cách tài tình và sáng tạo qua những lời văn có tính chất châm biếm, chế giễu và hài hước càng làm đậm nét phảng phong trong
Tất cả pháp quyền, tôn giáo và đạo đức đều xoay quanh đồng tiền mà xâu xé lẫn nhau. Ốc vì tiền mà đi ăn trộm, Hến vì tiền mà oa trữ đồ gian, Nghêu vì tiền mà bị một trận đòn chí tử. Lý Trưởng, Trùm Sò vì tiền vào cúi ra luồn. Lão tri huyện, tên thầy đề kể cả tên lính lệ đều là những bộ mặt điển hình của sự bóc lột tồi tệ nhất. Ngoài chuỗi tiền còn có sợi dây tình, hai dây này quyện chặt vào nhau. Xâu đầu cái thành trì lễ giáo phong kiến thối nát vào xó nhà mụ Hến.