TAM NỮ ĐỒ VƯƠNG

Nhân lúc nhà vua qua đời, Tên Thái sư Triệu Văn Hoán giã tâm chiếm đoạt ngai vàng. Hắn vu cáo Chánh hậu tư thông với tình nhân để kết tội và tiêu diệt bà. Trong hoàn cảnh ấy, quan Thái phó Lý Khắc Minh tìm kế hoãn binh, tôn Triệu Văn Hoán lên ngôi và đề nghị tạm giam Chánh hậu để hỏi tội trước khi giết nhằm kéo dài thời gian mà tìm cách đối phó.
Xuân Hương con gái của Khắc Minh biết nỗi lo âu của cha, nàng xin được giả làm Chánh hậu để chết thay, tuy nhiên Bích Hà nữ tỳ của nàng xin được làm việc đó vì cô chủ của nàng là một người có tài cần phải sống để giúp đời.
Tạ Ngọc Lân - một ông trung thần đã xin về nghỉ ở quê, nghe tin Kim Hùng con trai mình ra giúp Thái sư làm việc phản nghịch, ông hết sức đau lòng. Ông muốn đi xuống kinh tìm hiểu thực hư nhưng chưa biết phải làm thế nào. Phương Cơ con gái ông thấy vậy hết sức thương cha bèn xin đi thay, nàng cải trang làm người điên dại để che mắt kẻ thù.
Khi biết rõ sự tình Tạ Ngọc Lân quyết định phải hành động để chống lại bọn phản nghịch. Ông tìm đến Triệu Tư Cung, con trai của Triệu Văn Hoán (lúc này đang đi tu vì không tán thành những tham vọng của cha). Hai người bàn nhau sẽ đột nhập pháp trường cứu Chánh hậu trong ngày hành quyết. Họ đã cứu được Chánh hậu nhưng không ngờ đó lại là Bích Hà đóng thay Chánh hậu, còn Chánh hậu thì đã được Xuân Hương đưa đi trốn.
Triệu Văn Hoán về sau nghi ngờ Lý Khắc Minh có vai trò trong việc cứu Chánh hậu đã cho Kim Hùng hạ ngục Lý Khắc Minh. Phương Cơ đã tìm đến dinh Kim Hùng nói dối là cha mất xin anh cho ở nhờ và nhân đêm tối nàng đã giải thoát cho Khắc Minh. Chánh hậu và Khắc Minh được cứu thoát, tập hợp lực lượng ở núi Hồng Sơn, nhưng thế của quân thù quá mạnh không thể tiêu diệt được. Trong tình huống đó Lão Tạ Ngọc Lân tự nguyện đi giết đứa con phản nghịch của mình. Bằng miếng võ gia truyền giữ lại Ông đã bóp chết đứa con phản nghịch và bất hiếu trong ánh lửa bập bùng.
                               " Trong lửa hồng cha con lão phơi xương
                                 Ngoài trời thẳm nước non nhà rạng vẻ"

  • ĐÀO TAM XUÂN LOẠN TRÀO

    Triệu Khuông Dẫn , Cao Hoài Đức , Trịnh Ân là ba anh em kết nghĩa tình như thủ túc. Nhưng khi đã trở thành vua Tống Thái Tổ vì quá đam mê tửu sắc đã nghe lời kẻ gian giết người em thứ 3 của mình là Trịnh Ân.

  • SƠN HẬU

    “SƠN HẬU”: vở tuồng cổ Việt Nam, khuyết danh, ra đời khoảng nửa cuối thế kỉ 18, sau này được Đào Tấn chỉnh lí. Tích chuyện lấy trong sử sách Trung Quốc. Vua Tề già yếu, sắp qua đời, thái sư Tạ Thiên Lăng chiếm ngôi, hạ ngục thứ phi đang có mang.