TỀ THIÊN ĐẠI CHIẾN ĐIỀU HUÊ NỮ

Ngọc hoàng thượng đế có một người con gái tài ba, xinh đẹp tên gọi là Điều Huê Nữ, được người hết mực yêu thương. Nhưng, do một lần phạm phải luật trời, Điều Huê Nữ đã bị Ngọc Hoàng đày xuống trần gian để tu tâm, dưỡng tính. Thế nhưng ngược lại, Điều Huê Nữ đã kết duyên với người trần tục. Ngọc Hoàng vô cùng tức giận, bèn sai tướng nhà trời lạ Nhị Lang Thần xuống bắt về hỏi tội. Nhưng với tài năng của nàng đã khiến Nhị lang thần đại bại. Chàng bèn nghĩ cách cầu Tề Thiên đại Thánh (tức là tôn Ngộ Không) xuống cứu viện. Được sự giúp đỡ của tôn đại Thánh, Điều Huê Nữ đã bị đưa về thiên đình hỏi tội

  • LÊ LAI ĐỔI ÁO

    Năm Mậu Tuất (1418), lúc vua Lý Thái Tổ mới dựng cờ khởi nghĩa vì tướng ít, quân thiếu nên khi bị giặc Minh bao vây thì rơi vào tình thế rất nguy kịch.

  • CHÂU THƯƠNG CHẮP RÂU

    Đào Phi Phụng là một trung thần bị gian thần hãm hại phải lưu lạc tha phương. Nghe tin Ngụy Vương mở hội khoa thi, Phi Phụng muốn xuống Trường An ứng thí để tìm cách cứu cha, cứu nước