THẤT HIỀN QUYẾN
Quả phụ Du Thị, vốn là vợ nhỏ của một đại phú gia. Bà có hai con trai đã trưởng thành là Lưu Toàn Định (con riêng chồng) và con ruột Lưu Toàn Nghĩa. Mặc dù được vợ chồng Lưu Toàn Định và hai cháu hết lòng kính yêu và tùng phục nhưng Du Thị vẫn ngấm ngầm ghen ghét vì muốn tranh đoạn gia tài cho đứa con riêng. Nhân triều đình mở khoa thi, bà buộc Lưu Toàn Định phải lên kinh ứng thi để công thành danh toại. Bà ép tên gia đinh Lưu Báo đuổi theo giết Lưu Toàn Định thì bà mới xóa nợ cho. Lưu An (con của Lưu Báo) phát hiện âm mưu nên đuổi theo ngăn cha gây tội ác và để cứu Lưu Toàn Định. Lưu Toàn Định vẫn tiếp tục lên đường đi ứng thí và Du Thị đinh ninh là Lưu Toàn Định đã chết nên đuổi vợ và hai con của Toàn Định ra khỏi nhà và vu oan cho Hoàng Thị hãm hại chồng mình. Lúc này trên kinh thành cả hai anh em Toàn Định và Toàn Nghĩa đều thi đậu và được phong Trạng nguyên.
Để minh oan cho mẹ, Kim Đồng - Ngọc Nữ (con của Toàn Định và Hoàng thị) đã đội đơn lên kêu oan với Trạng nguyên ( chính là cha và chú mình). Sau khi biết được sự tình, Lưu Toàn Nghĩa đã tự trói mình xin chịu gia hình thay cho mẹ. Với tấm lòng bao dung Toàn Định đã tha cho Du Thị để gia đình được thuận thảo.
Thất Hiền Quyến có nghĩa là gia đình có 7 người hiền, mỗi người đều có mỗi tính cách riêng nhưng đều lấy đạo đức, tình thương đối xử với nhau nên cuối cùng mọi việc được êm đẹp, nêu gương cho mọi người.
  • LỤC VÂN TIÊN

    Lục Vân Tiên là một học trò có đức có tài, giỏi văn võ. Trên đường đi thi, chàng đánh đuổi bọn cướp Phong Lai cứu được Nguyệt Nga (con gái của một gia đình quyền quý). Được Nguyệt Nga cảm phục và đem lòng yêu mến...

  • PHẠM CÔNG CÚC HOA

    Phạm Công là con nhà nghèo, làm công nuôi bố mẹ. Bố chết, chàng đi ăn mày, tiếp tục phụng dưỡng mẹ đến khi mẹ chết. Là người hiếu học, chàng xin thụ giáo Quỷ cốc tiên sinh.