TRẦM HƯƠNG CÁC
Nhân ngày tế lễ thần Nữ Oa, Trụ Vương ngự giá hành hương đến Trầm Hương Các để cầu xin thần phù hộ cho Quốc thái dân an. Khi tới đền nhìn thấy tương Nữ Oa xinh đẹp thì Trụ Vương nảy sinh lòng tục nên có những lời lẽ sỗ sang làm nữ thần nổi giận, thần tìm cách trừng trị Trụ Vương. Nhân có hiền thần Tô Hộ đem con gái là Đát Kỷ dâng nạp cho Trụ Vương, Thần Nữ Oa bèn sai Hồ Ly Tinh nhập hồn vào Đát Kỷ để lọt vào cung thự nhằm khuấy đảo triều đình.
Sau khi vào được cung rồi , Đát Kỷ (lúc này đã bị nhập hồn) tìm mọi cách mê hoặc Trụ Vương khiến nhà vua suốt ngày đắm mê tửu sắc bỏ bê việc triều chính. Nghe lời xúi dục của nữ yêu, Trụ Vương đã dùng các cực hình man rợ để giết chết biết bao trung thần chính trực làm cho thần dân oán than, chư hầu nhiều nơi căm phẫn nổi lên chống lại . Các trung thần nhất của Trụ Vương cũng bỏ Vương Quân mà về đầu Châu Văn Vương, báo hiệu nhà Thương bắt đầu sụp đổ …
  • TAM NỮ ĐỒ VƯƠNG

    Nhân lúc nhà vua qua đời, Tên Thái sư Triệu Văn Hoán giã tâm chiếm đoạt ngai vàng. Hắn vu cáo Chánh hậu tư thông với tình nhân để kết tội và tiêu diệt bà.

  • ĐÀO TAM XUÂN LOẠN TRÀO

    Triệu Khuông Dẫn , Cao Hoài Đức , Trịnh Ân là ba anh em kết nghĩa tình như thủ túc. Nhưng khi đã trở thành vua Tống Thái Tổ vì quá đam mê tửu sắc đã nghe lời kẻ gian giết người em thứ 3 của mình là Trịnh Ân.