TRẦN BÌNH TRỌNG

Mùa  xuân năm 1285, thái tử Thoát Hoan, con trai của hoàng đế nhà Nguyên Hốt Tất Liệt, cầm đầu 50 vạn quân Nguyên Mông chia ra làm hai cánh tấn công xâm lược nước ta. Quân Nguyên Mông là đạo quân cực kỳ thiện chiến, vì vậy đã nhanh chóng chiếm ưu thế tuyệt đối trước quân ta. Quốc công tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn quyết định rút khỏi Thăng Long, lui về Thiên Trường (nay là tỉnh Nam Định) để bảo toàn lực lượng. Trần Bình Trọng được Hưng Đạo Vương và hai vua Trần giao cho một nhiệm vụ giữ vùng Đà Mạc, ngăn chặn và cầm chân quân Nguyên, đảm bảo cho bộ chỉ huy của ta rút lui an toàn và bí mật. Trần Bình Trọng đã tổ chức cuộc đánh chặn ngay tại bãi Thiên Mạc. do sự chênh lệch quá lớn về quân số, Trần Bình Trọng bị bắt … Biết Bình Trọng là một tướng tài, Thoát Hoan đã tìm đủ mọi cách và thủ đoạn hòng mua chuộc dụ dỗ ông nhưng đèu thất bại, ông chỉ mặt Thoát Hoan nói rằng: “Ta thàm làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”. Biết không thể khuất phục được Trần Bìn Trọng, quân Nguyên buộc phải hèn hạ giết ông vào ngày 21 tháng 2 năm Ất Dậu (1285) khi ông mới 26 tuổi. Khí tiết và cái chết của Trần Bình Trọng đã thổi thêm ngọn lửa căm thù vào toàn thể quân dân Đại Việt thời Trần, góp phần  làm nên đại thắng quân Nguyên Mông. Ông mãi mãi là tấm gương sáng chói về tinh thần bất khuất trước uy lực, không bị mua chuộc bởi vinh hoa, phú quý, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì tổ quốc.

  • DỜI ĐÔ

    Lý Công Uẩn còn gọi là Lý Thái Tổ- ông là vị vua đầu tiên của dòng họ nhà Lý, khi ông lên ngôi Hoàng đế.

  • TRƯNG VƯƠNG

    Bà Trưng quê ở Châu Phong Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên Chị em nặng một lời nguyền Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân Ngàn tây nổi áng phong trần