TRẦN THỦ ĐỘ
Cuối triều đại nhà Lý, các vua ăn chơi sa đọa, trác táng; kinh tế suy thoái, thiên tai, mất mùa đói kém liên tiếp xảy ra. Lợi dụng cơ hội đó, các thế lực phong kiến nổi lên chống lại triều đình, đánh giết lẫn nhau, cướp bóc bừa bãi. Ngoài biên thùy, đế quốc Nguyên Mông đang tung hoành, thù trong giặc ngoài, đất nước rơi vào cảnh nguy khốn.
Khi ấy, vua Lý Huệ Tông uất trí truyền ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng mới lên 8 tuổi, rồi bỏ đi tu ở chùa Chân Giáo. Trong hoàn cảnh đó, Trần Thủ Độ một danh tướng đã thu xếp cho Lý Chiêu Hoàng (vị vua cuối cùng của triều Lý) truyền ngôi cho chồng mình là Trần Cảnh là cháu của mình. Trần Cảnh lên ngôi vua, các loạn đảng mượn cớ phù Lý chống Trần nổi lên ngày càng nhiều. Trần Thủ Độ mời Trần Thừa làm thượng hoàng, giúp Trần Cảnh điều khiển triều đình để Ông rảnh tay dẹp loạn. Không đầy một năm sau, Thủ Độ đã dẹp và thu phục được các loạn đảng. Sau khi lên ngôi, Trần Thái Tông phong cho Trần Thủ Độ làm Thái sư nắm giữ mọi quyền bính. Trong một thời gian ngắn, Trần Thủ Độ đã thu phục được các thế lực đối địch, tổ chức lại bộ máy hành chính từ trung ương đến cấp xã.
Năm Ất Dậu (1225), Trần Thái Tông phong Trần Thủ Độ làm Tri thành thị nội ngoại chư quân sự. Tháng 12 năm ấy phong Trần Thủ Độ làm Quốc thượng phụ, coi việc thiên hạ.
Năm 1234, phong Thủ Độ làm Thống quốc thái sư, tri Thanh Hóa phủ sự.
Trần Thủ Độ là người có công lớn, trong cuộc đổi ngôi giữa hai họ Lý - Trần vào năm 1225 mà sau đó là hàng loạt chấn chỉnh và cải cách được thực thi đã tạo dựng một nước Đại Việt hùng mạnh đủ sức bảo vệ đất nước, đánh thắng những tập đoàn xâm lược hùng mạnh nhất bấy giờ. Năm 1258, khi quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt, ông đã 64 tuổi nhưng vẫn khảng khái trả lời vua Thái Tông: "Đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo". Vào lúc gay go nhất của cuộc kháng chiến, câu trả lời đanh thép của Trần Thủ Độ đã giữ vững được tinh thần chiến đấu quyết đánh quyết thắng của quân dân Đại Việt. Ông thọ 71 tuổi được truy tặng Thượng phụ thái sư Trung Vũ đại vương. Trong thời gian tham dự triều chính, tuy không phải là người đứng đầu đất nước, nhưng bằng sự sắc sảo và quyết đoán đầy mưu lược của mình, Trần Thủ Độ đã đóng góp rất lớn vào sự hình thành triều đại Trần, tạo cơ sở quan trọng cho triều đại đó lớn mạnh, tồn tại gần hai thế kỷ, cường thịnh bậc nhất trong lịch sử dân tộc.
Trần Thủ Độ là người có công hay là người có tội "Lịch sử hãy phán xét"./.
  • TRẦN BÌNH TRỌNG

    Mùa xuân năm 1285, thái tử Thoát Hoan, con trai của hoàng đế nhà Nguyên Hốt Tất Liệt, cầm đầu 50 vạn quân Nguyên Mông chia ra làm hai cánh tấn công xâm lược nước ta.

  • DỜI ĐÔ

    Lý Công Uẩn còn gọi là Lý Thái Tổ- ông là vị vua đầu tiên của dòng họ nhà Lý, khi ông lên ngôi Hoàng đế.