Tuồng Dã Sử

MỴ CHÂU - TRỌNG THỦY

Nhắc xưa chuyện cũ Mỵ Châu Tim như còn đọng nỗi đau xé lòng Tình em trong trắng thủy chung Mà thành tội với non sông ai ngờ Áo kia ai dệt thành mơ Lẫy thần ai đổi nên cơ sự này

Xem Tiếp