Tuồng Dân Gian

LỤC VÂN TIÊN

Lục Vân Tiên là một học trò có đức có tài, giỏi văn võ. Trên đường đi thi, chàng đánh đuổi bọn cướp Phong Lai cứu được Nguyệt Nga (con gái của một gia đình quyền quý). Được Nguyệt Nga cảm phục và đem lòng yêu mến...

Xem Tiếp

PHẠM CÔNG CÚC HOA

Phạm Công là con nhà nghèo, làm công nuôi bố mẹ. Bố chết, chàng đi ăn mày, tiếp tục phụng dưỡng mẹ đến khi mẹ chết. Là người hiếu học, chàng xin thụ giáo Quỷ cốc tiên sinh.

Xem Tiếp

THOẠI KHANH - CHÂU TUẤN

Thoại Khanh là một phụ nữ xinh đẹp, tiết nghĩa và là người vợ hiền, dâu thảo. Châu Tuấn - chồng nàng, bị đày đi sứ 17 năm vì tội kháng chỉ nhà vua không chịu lấy công chúa làm vợ.

Xem Tiếp

LÝ ÂN - LANG CHÂU

Vợ chồng Lang Châu và Loan Xuân lấy nhau đã 3 năm nhưng không có con, theo lễ giáo phong kiến, Lang Châu cho Loan Xuân đi lấy chồng khác.

Xem Tiếp

THẤT HIỀN QUYẾN

Quả phụ Du Thị, vốn là vợ nhỏ của một đại phú gia. Bà có hai con trai đã trưởng thành là Lưu Toàn Định (con riêng chồng) và con ruột Lưu Toàn Nghĩa. Mặc dù được vợ chồng Lưu Toàn Định và hai cháu hết lòng kính yêu

Xem Tiếp