Tuồng Hài

NGHÊU SÒ ỐC HẾN

Nghêu, Sò, Ốc, Hến là một vở Tuồng không có nhân vật chính diện. Các nhân vật trong vở đều mang tên những loại động vật như Nghêu, Sò, Ốc, Hến, điều đó đã chứng tỏ rằng tác giả đã sử dụng nhân cách hóa một cách tài tình

Xem Tiếp