Tuồng Truyền Thống

TAM NỮ ĐỒ VƯƠNG

Nhân lúc nhà vua qua đời, Tên Thái sư Triệu Văn Hoán giã tâm chiếm đoạt ngai vàng. Hắn vu cáo Chánh hậu tư thông với tình nhân để kết tội và tiêu diệt bà.

Xem Tiếp

ĐÀO TAM XUÂN LOẠN TRÀO

Triệu Khuông Dẫn , Cao Hoài Đức , Trịnh Ân là ba anh em kết nghĩa tình như thủ túc. Nhưng khi đã trở thành vua Tống Thái Tổ vì quá đam mê tửu sắc đã nghe lời kẻ gian giết người em thứ 3 của mình là Trịnh Ân.

Xem Tiếp

SƠN HẬU

“SƠN HẬU”: vở tuồng cổ Việt Nam, khuyết danh, ra đời khoảng nửa cuối thế kỉ 18, sau này được Đào Tấn chỉnh lí. Tích chuyện lấy trong sử sách Trung Quốc. Vua Tề già yếu, sắp qua đời, thái sư Tạ Thiên Lăng chiếm ngôi, hạ ngục thứ phi đang có mang.

Xem Tiếp

VÕ HÙNG VƯƠNG

Sau khi nhà vua băng hà, Võ Hùng Vương là tên Thái sư lộng hành muốn cai trị triều đình. Hắn buộc Lý Huyền Minh một trung thần phải gả con gái yêu của mình là Hồ Xuân Hương cho hắn nên ông càng đau lòng, tuy nhiên đây cũng là cơ hội để Ông giúp nước.

Xem Tiếp

ĐÀO PHI PHỤNG

Vua Lương băng hà, bè lũ gian thần là Cát Thượng Nguyên chiếm đoạt ngôi báu, bắt giam trung thần là Đào Lệnh Công vào ngục thất. Lúc này con trai của Đào Lệnh Công là Đào Phi Phụng đang lánh nạn tại Đông Ly, biết được tin dữ bèn tìm cách thay họ đổi tên là Lý Vạn Chung,

Xem Tiếp

TRẦM HƯƠNG CÁC

Nhân ngày tế lễ thần Nữ Oa, Trụ Vương ngự giá hành hương đến Trầm Hương Các để cầu xin thần phù hộ cho Quốc thái dân an. Khi tới đền nhìn thấy tương Nữ Oa xinh đẹp thì Trụ Vương nảy sinh lòng tục nên có những lời lẽ sỗ sang làm nữ thần nổi giận, thần tìm cách trừng trị Trụ Vương.

Xem Tiếp

LÝ PHỤNG ĐÌNH

Thiện Công là quan triều đình, góa vợ chỉ có duy nhất người con gái yêu là Loan Dung. Nhân buổi đi săn tại Đào Hoa Lãnh, Ông gặp Lý Phụng đình một thanh niên tuấn tú và khỏe mạnh đang đánh nhau và giết được cọp dữ.

Xem Tiếp