VÕ HÙNG VƯƠNG

Sau khi nhà vua băng hà, Võ Hùng Vương là tên Thái sư lộng hành muốn cai trị triều đình. Hắn buộc  Lý Huyền Minh một trung thần phải gả con gái yêu của mình là Hồ Xuân Hương cho hắn nên ông càng đau lòng, tuy nhiên đây cũng là cơ hội để Ông giúp nước.
Quách An Công một đại thần trong triều nghe tin, vì quá phẫn nộ, dù đang ốm cũng vùng dậy chạy đến nhà và đòi giết Lý Huyền Minh. Nhưng khi biết được thâm ý của bạn, ông vui mừng và tự trách mình suy đoán nông cạn. Đang bàn bạc thì hai ông được tin báo của Xuân Hương rằng Thái sư đã bắt Hoàng Tử Bình Vương con vua hạ ngục để phòng hậu họa. Để cứu Bình Vương, 2 ông làm di chúc giả với nội dung là nhà vua nhường ngôi cho Võ Hùng Vương. Quả nhiên, Thái sư ra lệnh tha cho Bình Vương nhưng Vu Tắc - một tên nịnh thần đã ngăn lại. Lấy lý do là ông ngoại của Bình Vương là Viên Hòa Ngạn còn nắm quyền ngoài biên trấn, có thể kéo binh về chống lại, cho nên muốn tha cho cháu thì phải tự cắt đầu của mình dâng cho triều đình. Quách An Công trên đường từ triều đình về nhà cảm thấy căm phẫn và bất lực trước hoàn cảnh ấy, ông thét lên một tiếng rồi bị câm luôn.
Viên Hòa Ngạn ngoài biên trấn tiếp Vương sứ do Võ Hùng Vương cử đi gặp và ông chấp nhận cắt đầu mình cho Vương sứ mang về để cứu cháu. Thái sư gọi Bình Vương lên nhận đầu ông ngoại, dù hết sức đau khổ nhưng vẫn cứ giả dại để che mắt kẻ thù. Mặc dù vậy Thái sư vẫn cho người tiếp tục theo dõi và chờ thời cơ giết hại.
Lý Huyền Minh Và Quách An Công lập kế đốt dinh cơ của 2 người nhằm thu hút sự chú ý của kẻ thù để Bình Vương trốn thoát nhưng quân của Thái sư vẫn đuổi theo. Quách An Công bị giết khi cùng con ở lại cản giặc, Xuân Hương được mật báo đã tìm cách lấy được đồng đao của Võ Hùng Vương. Khi bị mất đồng đao Võ Hùng Vương đã bị Viên Trọng Oai giết chết. Nghĩa quân đưa Hoàng Tử trở lại triều đình phục quốc.
Vở tuồng nêu cao tinh thần của những con người Trung quân ái quốc mưu trí và dũng cảm./.

  • TAM NỮ ĐỒ VƯƠNG

    Nhân lúc nhà vua qua đời, Tên Thái sư Triệu Văn Hoán giã tâm chiếm đoạt ngai vàng. Hắn vu cáo Chánh hậu tư thông với tình nhân để kết tội và tiêu diệt bà.

  • ĐÀO TAM XUÂN LOẠN TRÀO

    Triệu Khuông Dẫn , Cao Hoài Đức , Trịnh Ân là ba anh em kết nghĩa tình như thủ túc. Nhưng khi đã trở thành vua Tống Thái Tổ vì quá đam mê tửu sắc đã nghe lời kẻ gian giết người em thứ 3 của mình là Trịnh Ân.