• CB-CNVC NHÀ HÁT
  • ẢNH BIỂU DIỄN
  • ẢNH BIỂU DIỄN
  • Cảnh trong vở Tuồng "Dời Đô"
  • Cảnh trong vở Tuồng "Trần Bình Trọng"
  • ẢNH BIỂU DIỄN
  • Hội Nghị Tổng Kết

Video

Loadingtheplayer...
Xem tiếp »

Hình ảnh

Tin tức

Lượt truy cập

0300858
Số người đang trực tuyến: 37

Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC


 

*Ban Giám Đốc


* Nghệ Sỹ Diễn Viên, Cán bộ công nhân viên Nhà hát (Tính từ thời điểm 01/01/2016)
   
  
  

  
                                          

*Hội đồng Nghệ thuật hiện nay
- NSƯT Trần Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng
- NSƯT Nguyễn Thị Thúy Hằng- Thường trực Hội đồng
- NSƯT Nguyễn Ninh
- NSƯT Huỳnh Thị Minh Hải
- NSƯT Phan Văn Quang
- Biên đạo múa Phan Thị Huê 
- Nghệ sỹ Tô Văn Kỳ
- Nghệ sỹ Bảo Quốc Quyền
* Lãnh đạo đoàn và nhà hát Tuồng qua các thời kỳ
- Trưởng Đoàn
Hoàng Minh Hiệp (Trần Bình)              : Trưởng đoàn từ năm 1967 đến 1969
Phan Nghiêm                                       : Trưởng đoàn từ năm 1969 đến 1970
Trần Ngọc Tư (NSƯT)                         : Trưởng đoàn từ năm 1973 đến 1974
Lưu Trường Giang                               : Trưởng đoàn từ năm 1973 đến 1974
Lê Quang Ngạch                                  : Trưởng đoàn từ năm 1974 đến 1981
Nguyễn Minh Ánh                                 : Trưởng đoàn từ năm 1982 đến 1985
Trần Thập                                             : Trưởng đoàn từ năm 1985 đến 1989
Trần Đình Sanh (NSND)                      : Trưởng đoàn- Giám đốc từ năm 1989
Trần Ngọc Tuấn (NSƯT)                      : Giám đốc từ năm 2014
- Phó Đoàn
Phan Tân                                              : Phó trưởng đoàn từ năm 1973 đến 1974
Hồ Hữu Có                                           : Phó trưởng đoàn từ năm 1974 đến 1979
ChuThị Minh Thịnh                               : Phó trưởng đoàn từ năm 1976 đến 1982
Ngô Ngọc Quang                                 : Phó trưởng đoàn từ năm 1984 đến 1985
Hồ Xuân Diệu                                       : Phó trưởng đoàn từ năm 1985 đến 1990
Lê Huỳnh Tiến                                      : Phó trưởng đoàn từ năm 1985 đến 1989
Lê Văn Phú (Nhạc Sĩ)                          : Phó giám đốc từ năm 1993
Lê Thị Hương Trà                                : Phó giám đốc từ năm 2010 
*Lãnh đạo Đoàn Tuồng Liên Khu V qua các thời kỳ 
Giáo sư- tác giả Hoàng Châu Ký:
- Nguyên phụ trách đoàn tuồng Liên Khu V, nguyên giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Sân khấu Việt Nam
NSND Nguyễn Lai:
- Nguyên trưởng đoàn Tuồng Liên khu V
Hồ Đắc Bích:
- Nguyên trưởng đoàn Liên Khu V
NSND Ngô Thị Liễu:
- Nguyên Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam
Võ Dần:
- Nguyên trưởng đoàn Tuồng Liên khu V
Nguyễn Văn Bằng:
- Nhà nghiên cứu nghệ thuật
- Nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam, nguyên Trưởng đoàn Tuồng Liên Khu Vb
Nghệ sĩ Hồ Hữu Có:
- Nguyên Phó trưởng đoàn Tuồng Liên Khu Vb, nguyên phó trưởng đoàn tuồng QNĐN
Nghệ sĩ Lê Quang Ngạch:
- Nguyên trưởng đoàn tuồng Liên khu Vb, nguyên trưởng đoàn Tuồng QNĐN
Ông Cao Đình Chỉ:
- Nguyên trưởng đoàn Liên Khu V
NSND, Họa Sĩ Nguyễn Hồng
- Nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam.