• CB-CNVC NHÀ HÁT
  • ẢNH BIỂU DIỄN
  • ẢNH BIỂU DIỄN
  • Cảnh trong vở Tuồng "Dời Đô"
  • Cảnh trong vở Tuồng "Trần Bình Trọng"
  • ẢNH BIỂU DIỄN
  • Hội Nghị Tổng Kết

Video

Loadingtheplayer...
Xem tiếp »

Hình ảnh

Tin tức

Lượt truy cập

0339710
Số người đang trực tuyến: 17

Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC


*Ban Giám Đốc* Nghệ Sỹ Diễn Viên, Cán bộ công nhân viên Nhà hát (Tính từ thời điểm 1/7/2012)
  

  
 

 
     

 
   
      
 
 
*Hội đồng Nghệ thuật hiện nay
- NSƯT Trần Ngọc Tuấn - Giám Đốc - Chỉ đạo nghệ thuật
- NSƯT Phan Quang- Thường trực Hội đồng
- NSƯT Huỳnh Thị Minh Hải 
(Email: haihtm@danang.gov.vn)
- NSƯT Nguyễn Ninh (Tel:0903 578 890 - Email: ninhn@danang.gov.vn)
- NS Tô Kỳ 
(Tel:0905 362 206 - Email: kytv@danang.gov.vn)
- Biên đạo múa Phan Thị Huê 
- Họa sỹ Trần Hồng Anh
* Lãnh đạo đoàn và nhà hát Tuồng qua các thời kỳ
- Trưởng Đoàn
Hoàng Minh Hiệp (Trần Bình)              : Trưởng đoàn từ năm 1967 đến 1969
Phan Nghiêm                                        : Trưởng đoàn từ năm 1969 đến 1970
Trần Ngọc Tư (NSƯT)                         : Trưởng đoàn từ năm 1973 đến 1974
Lưu Trường Giang                               : Trưởng đoàn từ năm 1973 đến 1974
Lê Quang Ngạch                                  : Trưởng đoàn từ năm 1974 đến 1981
Nguyễn Minh Ánh                                 : Trưởng đoàn từ năm 1982 đến 1985
Trần Thập                                              : Trưởng đoàn từ năm 1985 đến 1989
Trần Đình Sanh (NSND)                      : Trưởng đoàn- Giám đốc từ năm 1989
Trần Ngọc Tuấn (NSƯT)                     : Phó Giám đốc phụ trách từ năm 2010
- Phó Đoàn
Phan Tân                                              : Phó trưởng đoàn từ năm 1973 đến 1974
Hồ Hữu Có                                           : Phó trưởng đoàn từ năm 1974 đến 1979
ChuThị Minh Thịnh                               : Phó trưởng đoàn từ năm 1976 đến 1982
Ngô Ngọc Quang                                 : Phó trưởng đoàn từ năm 1984 đến 1985
Hồ Xuân Diệu                                       : Phó trưởng đoàn từ năm 1985 đến 1990
Lê Huỳnh Tiến                                       : Phó trưởng đoàn từ năm 1985 đến 1989
Lê Văn Phú (Nhạc Sĩ)                          : Phó giám đốc từ năm 1993
Lê Thị Hương Trà                                : Phó giám đốc từ năm 2010 
*Lãnh đạo Đoàn Tuồng Liên Khu V qua các thời kỳ 
Giáo sư- tác giả Hoàng Châu Ký:
- Nguyên phụ trách đoàn tuồng Liên Khu V, nguyên giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Sân khấu Việt Nam
NSND Nguyễn Lai:
- Nguyên trưởng đoàn Tuồng Liên khu V
Hồ Đắc Bích:
- Nguyên trưởng đoàn Liên Khu V
NSND Ngô Thị Liễu:
- Nguyên Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam
Võ Dần:
- Nguyên trưởng đoàn Tuồng Liên khu V
Nguyễn Văn Bằng:
- Nhà nghiên cứu nghệ thuật
- Nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam, nguyên Trưởng đoàn Tuồng Liên Khu Vb
Nghệ sĩ Hồ Hữu Có:
- Nguyên Phó trưởng đoàn Tuồng Liên Khu Vb, nguyên phó trưởng đoàn tuồng QNĐN
Nghệ sĩ Lê Quang Ngạch:
- Nguyên trưởng đoàn tuồng Liên khu Vb, nguyên trưởng đoàn Tuồng QNĐN
Ông Cao Đình Chỉ:
- Nguyên trưởng đoàn Liên Khu V
NSND, Họa Sĩ Nguyễn Hồng
- Nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam.