• CB-CNVC NHÀ HÁT
  • ẢNH BIỂU DIỄN
  • ẢNH BIỂU DIỄN
  • Cảnh trong vở Tuồng "Dời Đô"
  • Cảnh trong vở Tuồng "Trần Bình Trọng"
  • ẢNH BIỂU DIỄN
  • Hội Nghị Tổng Kết

Video

Loadingtheplayer...
Xem tiếp »

Hình ảnh

Tin tức

Lượt truy cập

0339695
Số người đang trực tuyến: 23

Tiết mục

MỴ CHÂU - TRỌNG THỦY
Nhắc xưa chuyện cũ Mỵ Châu. Tim như còn đọng nỗi đau xé lòng. Tình em trong trắng thủy chung. Mà thành tội với non sông ai ngờ. Áo kia ai dệt thành mơ. Lẫy thần ai đổi nên cơ sự này...
Xem tiếp »
Tổng cộng 3 bài viết