• CB-CNVC NHÀ HÁT
  • ẢNH BIỂU DIỄN
  • ẢNH BIỂU DIỄN
  • Cảnh trong vở Tuồng "Dời Đô"
  • Cảnh trong vở Tuồng "Trần Bình Trọng"
  • ẢNH BIỂU DIỄN
  • Hội Nghị Tổng Kết

Video

Loadingtheplayer...
Xem tiếp »

Hình ảnh

Tin tức

Lượt truy cập

0339680
Số người đang trực tuyến: 13

Tiết mục

ĐÀO PHI PHỤNG

Vua Lương băng hà, bè lũ gian thần là Cát Thượng Nguyên chiếm đoạt ngôi báu, bắt giam trung thần là Đào Lệnh Công vào ngục thất. Lúc này con trai của Đào Lệnh Công là Đào Phi Phụng đang lánh nạn tại Đông Ly, biết được tin dữ bèn tìm cách thay họ đổi tên là Lý Vạn Chung, bôi mặt đỏ, để râu dài cho khác hình khác dạng lên đường về nước vào triều ứng thí, tìm cách cứu nước, cứu cha. Ở ngoài ải, Liễu Nguyệt Tiêm là vợ của Đào Phi Phụng ( Lý Vạn Chung) cũng biết tin Cát Phượng Nguyên làm phản bèn hợp binh với Quốc Công Diệm Cửu Qùy đem binh tiến đánh Phụng Thành. Lúc này Lý Vạn Chung ( Đào Phi Phụng ) được Cát Thượng Nguyên phong ấn Nguyên Nhung cầm quân ra Phụng Thành để cứu viện cho em mình là Cát Thượng Lân. Với tài khôn khéo, Lý Vạn Chung đã đưa được tù nhân Đào Lệnh Công cha mình cùng ra Phụng Thành. Và rồi từ đó Phi Phụng đã phối hợp với Nguyệt Tiêm và Diệm Cửu Qùy bắt Cát Thượng Lân, chiếm đánh Phụng Thành rồi kéo quân về triều đình đánh tan bè lũ Cát Thượng Nguyên phục hồi Lương Quốc.

Các tiết mục khác