• CB-CNVC NHÀ HÁT
  • ẢNH BIỂU DIỄN
  • ẢNH BIỂU DIỄN
  • Cảnh trong vở Tuồng "Dời Đô"
  • Cảnh trong vở Tuồng "Trần Bình Trọng"
  • ẢNH BIỂU DIỄN
  • Hội Nghị Tổng Kết

Video

Loadingtheplayer...
Xem tiếp »

Hình ảnh

Tin tức

Lượt truy cập

0339708
Số người đang trực tuyến: 16

Tiết mục

Đào Tam Xuân loạn trào

Triệu Khuông Dẫn , Cao Hoài Đức , Trịnh Ân là ba anh em kết nghĩa tình như thủ túc. Nhưng khi đã trở thành vua Tống Thái Tổ vì quá đam mê tửu sắc đã nghe lời kẻ gian giết người em thứ 3 của mình là Trịnh Ân. Thật là lúc hoạn nạn cùng nhau sống chết , lúc hiển vinh đoạt nghĩa anh em.
Cao Hoài Đức Bắc phạt thành công về triều báo công chứng kiến huynh đệ bị giết liền rút gươm chém đầu Hàn Phụng.
Nơi quan ải, nữ tướng Đào Tam Xuân cùng một lúc nhận được tin cả chồng và con bị sát hại, nàng đã vội điều quân lấy máu đề cờ kéo binh mã về triều hỏi tội Tống Vương. Tống Thái Tổ hết sức ăn năn, hối hận nhận mọi tội lỗi về mình và xin Đào Tam Xuân mặc tình xử lý. Đào Tam Xuân ra lệnh giêt Hàn Tố Mai bó vải lăn đèn để tế chồng.

Các tiết mục khác