• CB-CNVC NHÀ HÁT
  • ẢNH BIỂU DIỄN
  • ẢNH BIỂU DIỄN
  • Cảnh trong vở Tuồng "Dời Đô"
  • Cảnh trong vở Tuồng "Trần Bình Trọng"
  • ẢNH BIỂU DIỄN
  • Hội Nghị Tổng Kết

Video

Loadingtheplayer...
Xem tiếp »

Hình ảnh

Tin tức

Lượt truy cập

0339746
Số người đang trực tuyến: 7

Tiết mục

DỜI ĐÔ

Lý Công Uẩn còn gọi là Lý Thái Tổ- ông là vị vua đầu tiên của dòng họ nhà Lý, khi ông lên ngôi Hoàng đế. Trong kế sách trị quốc bình thiên hạ có ý tưởng nổi bật là dời kinh đô Hoa Lư về Đại La, mặc dù gặp muôn vàn khó khăn song cuối cùng vẫn được tiến hành. Từ đó khẳng định tư tưởng: Bên cạnh việc giữ yên bờ cõi còn là việc làm sao cho đất nước được cường thịnh, đời sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Quyết sách đời đô của vua Lý Thái Tổ thể hiện tài đức của ông khi quyết định một việc đại sự, có ý nghĩa tới ngàn năm sau. 

Các tiết mục khác